Contract Drafting

Hợp đồng đóng vai trò như là ống dẫn, xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của một bên đối với bên còn lại trong giao dịch. Ngoài ra, nó còn là văn bản chứng minh sự tồn tại của mối quan hệ hoặc giao dịch giữa các bên. Hợp đồng cũng thể hiện thoả thuận của các bên về việc sử dụng tài nguyên và thời gian của từng bên theo quy định pháp luật về hợp đồng của bang Texas.

Vì những lý do mà chúng tôi đề cập ở trên, việc soạn thảo hợp đồng đóng vai trò thiết yếu quyết định sự thành công cho mối quan hệ kinh doanh và công việc của quý khách. Tại Công ty Luật TNHH Sul Lee, quý khách hàng có thể nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ một luật sư tư vấn hợp đồng Dallas để soạn thảo các loại tài liệu sau:

Quý khách hàng có thể thảo luận về nhu cầu soạn thảo hợp đồng của mình trong buổi tư vấn ban đầu với thành viên nhóm tư vấn hợp đồng Dallas tại Công ty Luật TNHH Sul Lee bằng cách gọi cho chúng tôi theo số (214) 206-4064 hoặc điền vào mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi.

Một đội ngũ đa dạng các luật sư kinh doanh Hoa Kỳ và Hàn Quốc tại Dallas

Không chỉ giúp quý khách hàng soạn thảo một hợp đồng kinh doanh chặt chẽ, đội ngũ luật sư kinh doanh Hoa Kỳ và Hàn Quốc tại Dallas, Texas còn vận dụng kinh nghiệm và sự khéo léo của mình để hình thành nên một bản hợp đồng phù hợp nhất với việc thực hiện các giao dịch quốc tế.

Chúng tôi có thể đưa ra một giải pháp được thiết kế riêng để bảo vệ lợi ích của quý khách hàng mà vẫn tính đến những khó khăn đặc thù khi tiến hành hoạt động kinh doanh ở Texas.

Hợp đồng tốt cho mối quan hệ tốt hơn

Một hợp đồng mà không giải quyết được các vấn đề đặc thù trong hoạt động kinh doanh của quý khách hàng không thể được xem là một tài liệu có giá trị. Rất có khả năng công ty của quý khách hàng đưa ra các thoả thuận dựa trên hợp đồng. Do đó, việc thuê một luật sư tư vấn hợp đồng Dallas có hiểu biết sâu rộng về soạn thảo, xem xét, giải thích và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng là vô cùng cần thiết.

When you hire Sul Lee Law Firm PLLC, you are retaining the power and insight of a strategic partner to assist you in creating practical and relevant solutions that matter to your business the most. Khi quý khách hàng làm việc cùng Công ty TNHH Luật Sul Lee, chúng tôi đảm bảo rằng quý khách hàng sẽ được hỗ trợ bởi một luật sư điều hành có năng lực và sáng suốt trong việc giúp đỡ quý khách tìm ra giải pháp thiết thực và phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.

Tạo nên giá trị và giảm thiểu tranh chấp

Một hợp đồng được soạn thảo chặt chẽ không chỉ giúp xác định rõ kỳ vọng của các bên khi tham gia vào giao dịch, mà còn đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tranh chấp. Công ty chúng tôi được định vị để tối đa hóa giá trị hợp đồng của quý khách hàng trong khi vẫn xét đến những xung đột có thể xảy ra.

Chúng tôi soạn thảo và phát triển một tài liệu tạo ra giá trị trong các mối quan hệ của quý khách hàng cũng như đưa ra định hướng cho doanh nghiệp của quý khách. Đừng tự dự tính trước những khả năng có thể xảy ra bằng cách sử dụng các biện pháp thay thế thiếu hiệu quả khác.

Nếu xảy ra tranh chấp, quý khách hàng có thể tin tưởng rằng đội ngũ pháp lý của chúng tôi sẽ luôn đứng về phía quý khách và kiên quyết bảo vệ hợp đồng mà chúng tôi đã soạn thảo dựa vào từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi xin đảm bảo điều này với quý khách hàng.

Quý khách hàng đang cần được hỗ trợ trong việc soạn thảo hợp đồng cho các mối quan hệ kinh doanh và công việc của mình? Vui lòng liên hệ với một luật sư tư vấn hợp đồng Dallas tại Công ty Luật TNHH Sul Lee để chúng tôi có thể giúp quý khách soạn thảo mới hoặc cập nhật một thoả thuận/hợp đồng cũ vẫn đang còn hiệu lực. Quý khách có thể đặt lịch cho buổi tư vấn ban đầu bằng cách gọi cho chúng tôi theo số (214) 206-4064 hoặc điền vào mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Công ty luật Sul Lee đại diện cho các doanh nghiệp ở Dallas và khắp Texas.

viVietnamese