Vi phạm hợp đồng

Các bên tham gia vào một hợp đồng kinh doanh có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhau. Một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện không đúng các thoả thuận của mình theo hợp đồng sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng đó. Thông thường, các tranh chấp về vi phạm hợp đồng ở Texas có xu hướng xoay quanh các vấn đề sau:

If you are handling a breach of contract dispute in Texas, you may want to discuss the details of your case with a Texas breach of contract attorney at Sul Lee Law Firm PLLC. We can analyze your situation from a big-picture perspective under the context of Texas contract law.

Liên hệ với chúng tôi để được đánh giá về vụ việc vi phạm hợp đồng của quý khách hàng ngay hôm nay bằng cách gọi đến số (214) 206-4064 hoặc điền vào mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi.

Những vụ việc vi phạm hợp đồng tại Texas mà chúng tôi tư vấn

Mặc dù nhiều chủ doanh nghiệp và tập đoàn cố gắng hết sức để tránh những tranh chấp về vi phạm hợp đồng, hiểu lầm giữa các bên vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Các thành viên nhóm pháp lý của chúng tôi tại Công ty Luật TNHH Sul Lee có thể đóng vai trò là đại diện pháp lý của quý khách trong các trường hợp tranh chấp hợp đồng sau đây:

Nếu quý khách hàng đang có một tranh chấp về vi phạm hợp đồng ở Texas, quý khách có thể muốn thảo luận chi tiết về vụ việc của mình với các luật sư tư vấn vi phạm hợp đồng Dallas tại Công ty Luật TNHH Sul Lee. Chúng tôi có thể phân tích tình huống của quý khách hàng từ góc nhìn bao quát và đặt nó trong bối cảnh luật hợp đồng bang Texas.

Liên hệ với chúng tôi để được đánh giá về vụ việc vi phạm hợp đồng của quý khách hàng ngay hôm nay bằng cách gọi đến số (214) 206-4064 hoặc điền vào mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi.

Mặc dù mỗi vụ việc là đặc thù, công ty chúng tôi luôn đóng vai trò là đường dẫn để hướng quý khách hàng tới kết quả tốt nhất có thể trong tình huống hiện tại. Chúng tôi luôn cung cấp các dịch vụ thiết thực và toàn diện cho các doanh nghiệp có trụ sở tại Texas khi họ cần nhất.

Do You Need a Korean Business Attorney in Texas?

We are highly-attuned to the cultural needs of our Korean clients due to our firm’s diverse background and insight. If you need the experience and finesse of a Korean breach of contract lawyer in Texas, please contact our office for more information.

Hiệu lực thi hành của hợp đồng tại Texas

Whether you are on the plaintiff or defendant side, our Texas business attorneys can help you understand the issues surrounding the enforceability of the contract in question. For most Texas contract to be enforceable, they must meet the following conditions:

Thời hiệu để khiếu nại tranh chấp về vi phạm hợp đồng theo pháp luật bang Texas là bốn năm. Việc đưa ra khiếu nại trong khi vẫn còn thời hiệu là rất quan trọng, nếu không nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nộp đơn yêu cầu bồi thường của quý khách.

Vi phạm hợp đồng có thể khiến quý khách hàng mất thời gian, tiền bạc và cả danh tiếng. Hãy có sự chuẩn bị bằng cách tận dụng sức mạnh của một đối tác chiến lược để hỗ trợ quý khách hàng trong việc xử lý tranh chấp liên quan đến vi phạm hợp đồng ở Texas.

The best defense or offense in breach of contract matters involve your approach in managing your case proactively. An effective way to accomplish this goal is by speaking with a Texas business attorney at Sul Lee Law Firm PLLC. We can assist you in devising a practical and straightforward strategy that draws upon our years of experience.

You can schedule a case review and evaluation with a Texas breach of contract lawyer by calling our office at (214) 206-4064 or by sending us a message via our online contact form.

Liên hệ chúng tôi

Công ty luật Sul Lee đại diện cho các doanh nghiệp ở Dallas và khắp Texas.

viVietnamese